RD Košice

Aktuálna stránka:

  • RD v Košiciach
  • Slnečné kolektory THERMOSOLAR TS 400
  • Detail kolektorov TS 400
  • Budovanie strojovne
  • Čerpadlové jednotky
  • 1000-litrový akumulačný zásobník pre podporu vykurovania
RD Košice

8 vákuovaných kolektorov THERMOSOLAR TS 400

+ 300-litrový zásobník OPV a 1000-litrový akumulačný zásobník pre podporu vykurovania

 

ᐓ Zobraziť všetky referencie ᐗ