Predaj a montáž fotovoltických systémov

Dodávame i fotovoltaické systémy určené pre priamu premenu slnečnej energie na elektrickú.

Fotovoltika ako segment solárnej energetiky bola v minulosti pre bežných ľudí veľmi drahá, ale postupom času sa podmienky menia a v súčasnosti sa už fotovoltika objavuje i na rodinných domoch. Aj keď zatiaľ väčšinou nedokáže 100%-ne pokryť potrebu el. energie danej domácnosti, jej popularita rastie pretože zastáva úlohu doplnkového energetického zdroja znižujúceho závislosť na veľkých energo-firmách.