Projekcia

Aktuálna stránka:

Solárne sústavy sú dnes už na vysokej technickej úrovni, čo sa však prejavuje i na vstupnej investícii a preto netreba podceňovať dôslednú projekciu a následnú optimalizáciu celého zariadenia z hľadiska „výkon/cena“.

Optimalizacia

Prvoradou úlohou pri projekcii solárneho systému je nájsť vhodné optimum medzi potrebou energie pre TÚV, produkciou energie solárnou sústavou ako aj konečnou cenou celej sústavy. Z nasledujúceho obrázku je zrejmé, že nie vždy je zväčšovanie kolektorovej plochy ekonomicky výhodné. Zväčšenou kolektorovou plochou (Ak) sa síce dosahuje vyšších energetických výkonov a tým rastie aj pokrytie tepla solárnou frakciou (Ks), ale stupeň efektívneho využitia systému (hSys) klesá, čo sa prejavuje zvýšenou cenou solárneho tepla. Správna optimalizácia celého solárneho systému je teda strategicky dôležitá, nakoľko dokáže v konečnom dôsledku ušetriť nemalé finančné prostriedky = Vaše peniaze.

Kategória Teória

[Hand Sanitizer] [Alcohol Hand Sanitizer] [Antibacterial Hand Sanitizer] [Hand Sanitizer Alert] [Best Hand Sanitizer] [Purell Hand Sanitizer] [3M Mask] [Buy Mask] 3m 6800 gas mask and [hand sanitizer] 3m 7503 half mask respirator and [Alcohol hand sanitizer] 3m p95 mask and [Antibacterial Hand Sanitizer] 3m safety mask and [Hand Sanitizer Alert] 3m vapor mask and [best hand sanitizer] [3M Mask] [Buy Mask] [Mask Store] [3m-n95-mask] [3m face mask] [Hand Sanitizer]