Projekcia

Aktuálna stránka:

Solárne sústavy sú dnes už na vysokej technickej úrovni, čo sa však prejavuje i na vstupnej investícii a preto netreba podceňovať dôslednú projekciu a následnú optimalizáciu celého zariadenia z hľadiska „výkon/cena“.

Optimalizacia

Prvoradou úlohou pri projekcii solárneho systému je nájsť vhodné optimum medzi potrebou energie pre TÚV, produkciou energie solárnou sústavou ako aj konečnou cenou celej sústavy. Z nasledujúceho obrázku je zrejmé, že nie vždy je zväčšovanie kolektorovej plochy ekonomicky výhodné. Zväčšenou kolektorovou plochou (Ak) sa síce dosahuje vyšších energetických výkonov a tým rastie aj pokrytie tepla solárnou frakciou (Ks), ale stupeň efektívneho využitia systému (hSys) klesá, čo sa prejavuje zvýšenou cenou solárneho tepla. Správna optimalizácia celého solárneho systému je teda strategicky dôležitá, nakoľko dokáže v konečnom dôsledku ušetriť nemalé finančné prostriedky = Vaše peniaze.

Kategória Teória