RODINNÝ DOM – Ohrev vody a temperovanie bazéna

śt£dia_2

Moderné kolektory sú vysoko citlivé na slnečné žiarenie, preto hlavne v letnom období môžu u nich vznikať pomerne veľké tepelné prebytky.

Aby sa celý systém zbytočne neprehrieval je možné prebytočné teplo využívať aj na ohrev bazénovej vody. Deje sa tak prostredníctvom externého tepelného výmenníka, pretože priamo v kolektorovom okruhu necirkuluje voda, ale nemrznúca zmes. Aby sa v bazéne dosahovala uspokojivá teplota je potrebné kolektorové pole zväčšovať adekvátne k veľkosti bazénu.

Výhody takto zväčšenejkolektorovej plochy sa výrazne prejavia hlavne v prechodnom období po odstavení bazénu, keď niekoľko kolektorov naviac úspešne kompenzuje nižšiu intenzitu slnečného žiarenia v tomto období.

Cenová hladina takéhoto riešenia je samozrejme o čosi vyššia oproti štúdii č. 1, keďže pribudlo niekoľko kusov kolektorov, externý bazénový výmenník a v neposlednom rade aj regulácia takéhoto systému je zložitejšia. Tento model je veľmi obľúbený u klientov, ktorí radi využívajú svoj rodinný bazén, pretože obdobie využiteľnosti bazénu sa citeľne predĺži.

[Hand Sanitizer] [Alcohol Hand Sanitizer] [Antibacterial Hand Sanitizer] [Hand Sanitizer Alert] [Best Hand Sanitizer] [Purell Hand Sanitizer] [3M Mask] [Buy Mask] 3m 6800 gas mask and [hand sanitizer] 3m 7503 half mask respirator and [Alcohol hand sanitizer] 3m p95 mask and [Antibacterial Hand Sanitizer] 3m safety mask and [Hand Sanitizer Alert] 3m vapor mask and [best hand sanitizer] [3M Mask] [Buy Mask] [Mask Store] [3m-n95-mask] [3m face mask] [Hand Sanitizer]