Slnečné kolektory

Aktuálna stránka:

Trubicový vákuový kolektor – TS 10
Model: TS10 – heat pipe, výrobca NARVA/THERMOSOLAR Základné info: Brutto plocha 1,945 m2, Plocha absorbéra 0,915 m2, Hmotnosť 29,6 kg Cena: 550,00 €/10-trubicový solárny Read more.
Slnečný kolektor – TS 500
    Model: TS 500, výrobca THERMOSOLAR Základné info: Brutto plocha 2,53 m2, hmotnosť 44,6 kg Cena: 409,80 € Veľkoplošný Read more.
Slnečný kolektor – TS 400
    Model: TS 400, výrobca THERMOSOLAR Základné info: Brutto plocha 2,03 m2, hmotnosť 46 kg Cena: 660,50 € Jediný Read more.
Slnečný kolektor – TS 350
  Model: TS 350, výrobca THERMOSOLAR Základné info: Brutto plocha 2,03 m2, hmotnosť 38 kg Cena: 362,50 € Kolektor s lýrovým Read more.
Slnečný kolektor – TS 330/M
    Model: TS 330/M, výrobca THERMOSOLAR Základné info: Brutto plocha 2,03 m2, hmotnosť 35 kg Cena: 397,00 € Určený Read more.
Slnečný kolektor – TS 300
      Model: TS 300, výrobca THERMOSOLAR Základné info: Brutto plocha 2,03 m2, hmotnosť 37 kg Cena: 354,80 € Read more.
Sezónny solárny ohrievač typ FR
    Model: 150L FR a 300L FR II – výrobca THERMOSOLAR Brutto plocha 2,03 – 4,06 m2, Plocha absorbéra 1,78 – Read more.