Fāg_Spirec_KN2

 

Galéria

Stručný popis

Model: Antikorový výmenník tepla KN – Fég Spirec

Použitie: Solárne termické sústavy

  • Vyhotovenie z 0,8 mm nerezového plechu
  • Určený pre rôzne teplonosné médiá (aj pitnú vodu)
  • Vhodný aj pre ohrev bazénov alebo akumulačných nádrží
  • Max. prevádzkový tlak 16 bar, teplota 150 °C
  • Konštrukčné prevedenie podobné doskovým výmenníkom
  • Dobré výkonové parametre
  • Kompaktné prevedenie

– 4 veľkosti (KN-0, KN-1, KN-2, KN-3)

Antikorové výmenníky rady KN sa môžu používať pri prenose tepla z rôznych teplonosných médií ako je napríklad voda, glykol, olej alebo i para. Najčastejšie sa však vyžívajú pri vykurovaní, ohreve bazénovej vody a samozrejme pri príprave ohriatej pitnej vody.

Ich vzhľad veľmi pripomína klasické trubkové výmenníky, ale ich konštrukcia je iná. Teplovýmennú plochu tvorí dvojica nerezových plechov, ktoré oddeľujú primárnu a sekundárnu stranu. Zjednodušene sa môže povedať, že konštrukcia je viac podobná doskovým výmenníkom len s tým rozdielom, že teplovýmenné plochy sú stočené do kruhu.

Výmenníky rady KN majú primárnu i sekundárnu stranu ukončenú vonkajším závitom (od rady KN1 je 1“ pre primár a 3/4“ pre sekundár). Existuje aj rada KT ukončená prírubami.

Výmenníky sú vďaka svojej konštrukcii relatívne malé, pevné a trvácne. Nevyžadujú špeciálnu pravidelnú údržbu. V prípade zníženia výkonu vnútorným znečistením, je potrebné výmenník demontovať a vyčistiť. Odvážením prázdneho výmenníka a porovnaním nameranej hmotnosti s tabuľkovými hodnotami sa určí miera zanesenia. Pokiaľ bol sediment spôsobený vodným kameňom je možné výmenník chemicky vyčistiť vhodným prostriedkom (bližšie info – viď návod na použitie).

[gview file=”fag_spirec.pdf” save=”1″]

Chcem vedieť cenu

Sclerotherapy erectile dysfunction Effects of low blood pressure on libido Hims vs roman Enzyte vs extenze male enhancement review Green cpm pills Sexual male performance enhancement review Normal cock size Revactin Sudden erectile dysfunction 21 years old What is better l arginine or l citrulline Do ed pills prevent you from comming Beach erection pics Low libido takes at least ten days to recharge Headaches with male enhancement pills Male enhancement maxman delay sex cream ebay Can you buy viagra in canada Erectile dysfunction coumadin Center for sexual health umich Erectile dysfunction and arvd Otc penis pills Guaranteed to cum Sukraja male enhancement Foods that increase your libido Erectile dysfunction cure tips Erectile dysfunction when masturbating Happy medication Where to buy steel rx male enhancement Super load platinum 2800 male sexual enhancement pill Vitamins blood flow Women and men sex