Solárny regulátor – DX 4233

 DX4233v2

 

Galéria

Stručný popis

Model: DX 4233 – Duel

Použitie: Solárne termické sústavy

Cena: Na dopyt

  • Trojokruhový solárny regulátor
  • Voľne programovateľný
  • Pracuje s prepínacími ventilmi alebo čerpadlovou logikou
  • Dokáže modulovať výkon obehových čerpadiel
  • Podporuje ekvitermické ovládanie MIX ventilu
  • Veľa doplnkových funkcií
  • 5x teplotný snímač v balení
  • Výstup: 3x elektronické relé, 3x elektromechanické relé

Regulátor DX 4233 je voľne nastavovateľný regulátor, to znamená, že všetky vstupy a výstupy sú použiteľné podľa potrieb užívateľa a nie sú striktne viazané k nejakej konkrétnej vopred preddefinovanej schéme zapojenia. Regulátorom je tam možné riadiť solárny ohrev v bojleri, akumulačnej nádrži a prípadne i bazéne a to za použitia jedného obehového čerpadla a viacerých prepínacích ventilov alebo čisto iba podľa čerpadlovej logiky.

Okrem základných funkcií regulátor podporuje veľa doplnkových funkcií ako je napr. rozlišovanie medzi zimnou a letnou prevádzkou, ochrana pred prehriatím kolektorového poľa, nútené ochladzovanie, nočné vychladzovanie zásobníkov, funkcia zotavenia kolektorov, zapínanie doplnkového ohrevu, indikácie rôznych porúch a samozrejmosťou už je modulovanie výkonu obehových čerpadiel, meranie získanej tepelnej energie a možnosť pripojenia regulátora k PC. K už menej častým funkciám patrí riadenie cirkulačného čerpala, ekvitermické ovládanie zmiešavacieho ventilu a týždenný termostat.

[gview file=”DX4233.pdf” save=”1″]

Chcem vedieť cenu

Sclerotherapy erectile dysfunction Effects of low blood pressure on libido Hims vs roman Enzyte vs extenze male enhancement review Green cpm pills Sexual male performance enhancement review Normal cock size Revactin Sudden erectile dysfunction 21 years old What is better l arginine or l citrulline Do ed pills prevent you from comming Beach erection pics Low libido takes at least ten days to recharge Headaches with male enhancement pills Male enhancement maxman delay sex cream ebay Can you buy viagra in canada Erectile dysfunction coumadin Center for sexual health umich Erectile dysfunction and arvd Otc penis pills Guaranteed to cum Sukraja male enhancement Foods that increase your libido Erectile dysfunction cure tips Erectile dysfunction when masturbating Happy medication Where to buy steel rx male enhancement Super load platinum 2800 male sexual enhancement pill Vitamins blood flow Women and men sex