Solárny systém

Aktuálna stránka:

Slnečné kolektory sú zariadenia schopné absorbovať slnečné žiarenie, premieňať ho na teplo a následne odovzdávať pracovnému médiu napr. vode. Fungovanie solárneho termického systému môžeme schematicky znázorniť takto:

Princ°p fungovania Ako je vidieť na obrázku, slnečné kolektory sú súčasťou uzavretého solárneho okruhu, ktorý okrem kolektorov tvoria potrubia s nevyhnutnými armatúrami (napr. obehové čerpadlo, rôzne ventily a pod.) a tepelný výmenník umiestnený v solárnom bojleri. Systém riadi elektronická regulácia vybavená elektronickými termickými čidlami.

Takýto systém pracuje celoročne plne automaticky a regulácia dokáže aktivovať aj prípadné dohrievanie vody iným zdrojom čím sa zabezpečia dodávky teplej vody vždy na požadovanej teplote. V letných mesiacoch solárny systém spravidla zabezpečí 100%-nú potrebu teplej vody, pričom aj v jarných a jesenných mesiacoch obyčajne dosahuje veľmi dobré výsledky. Počas zimných mesiacov sa slnečným kolektorom darí predohrievať vodu na úroveň cca 25-30 °C, takže v bojleri sa táto predohriata voda už iba dohreje na obvyklú teplotu čím sa v porovnaní s klasickým plynovým alebo elektrickým ohrevom ušetrí značné množstvo energie. Z energetického hľadiska je totiž rozdiel zohrievať vodu na požadovaných cca 50 °C z 30-tich °C, ktoré ponúka solár oproti 10 stupňovej vode, ktorá prichádza z obecného vodovou.

Celoročne je tak možné pomocou slnečných kolektorov ušetriť 65 – 70% energie potrebnej na ohrev teplej vody.

Kategória Teória