RODINNÝ DOM – ohrev vody

śt£dia_1

Solárny systém pre potreby ohrevu vody (OPV) pre bežnú 4-5 člennú rodinu je najčastejšie inštalovaný systém na Slovensku.

Obyčajne sa skladá z 3 plochých kolektorov štandardnej veľkosti alebo 2 veľkoplošných kolektorov a 300 litrového solárneho bojlera + nevyhnutné príslušenstvo ako napr. elektronická regulácia, čerpadlová jednotka, expanzná nádoba a pod.

V prípade, že užívateľ je fanúšik vákuovej technológie, potom je možné použiť i trubicový heat-pipe kolektor alebo i vákuované ploché kolektory.

V oboch prípadoch ide o veľmi populárne riešenie pri požiadavke dosahovať maximálny efekt pri minimálne možnej vstupnej investícii. Málokto si totiž uvedomuje, že podľa štatistík sú náklady na OPV v bežnej domácnosti na treťom mieste hneď po nákladoch na kúrenie a nákladoch na benzín.