Teória

Teória

Aktuálna stránka:

august26

Projekcia

Solárne sústavy sú dnes už na vysokej technickej úrovni, čo sa však prejavuje i na vstupnej investícii a preto netreba podceňovať dôslednú projekciu a následnú optimalizáciu celého zariadenia z hľadiska „výkon/cena“.
august26

Solárny systém

Slnečné kolektory sú zariadenia schopné absorbovať slnečné žiarenie, premieňať ho na teplo a následne odovzdávať pracovnému médiu napr. vode. Fungovanie solárneho termického systému môžeme schematicky znázorniť takto. Ako? Dočítate sa v článku.
august26

Ekonomika

Pre pochopenie výhodnosti solárneho systému na ohrev vody je potrebné si uvedomiť, že jeden člen priemernej 5-člennej slovenskej domácnosti spotrebuje denne cca 50 – 70 litrov teplej vody. Táto 5-členná rodina teda denne spotrebuje 250 – 350 litrov teplej vody. Ročne to však predstavuje 91 - 127 tisíc litrov, ktoré táto domácnosť musela zohriať elektricky prípadne plynom.