Referencie

Archív našich projektov

Aktuálna stránka:

THERMOSOLAR TS 500
RD Krompachy
Dva veľkoplošné kolektory THERMOSOLAR TS 500 + 300-litrový solárny bojler.
Read more.
Austria Email
RD Snina
3 vákuované kolektory THERMOSOLAR TS 400 + 300 litrový špeciálny solárny+elektrický zásobník od výrobcu Austria Email.
Read more.
RD Rozhanovce II
3 kolektory TS 310 s hrubšou izoláciou a modrým absorbérom Mirotherm. Výrobca THERMOSOLAR.
Read more.
Štandardný počet kolektorov pre bežnú rodinu
RD Rozhanovce
3 kolektory TS 300 bežných rozmerov od výrobcu THERMOSOLAR 300-litrový solárny bojler s plechovým opláštením AUSTRIA EMAIL Štandardný solárny systém
Read more.
Typická inštalácia 3 slnečných kolektorov
RD Fintice
3 x štandardný kolektor THERMOSOLAR TS 300 300-litrový solárny zásobník od Austria Email Typický solárny systém na ohrev TÚV
Read more.
Solárne kolektory na plochej plechovej streche
RD Humenné
3x THERMOSOLAR TS 300 300-litrový zásobník Austria Email HT 300 ERMR Inštalácia na plochej plechovej streche
Read more.
SOLÁRNE RIEŠENIA, s.r.o.
RD Rudník
2 klasické slnečné kolektory THERMOSOLAR TS 300 Atypická inštalácia na pozemku 200-litrový solárny zásobník
Read more.
Ploché horizontálne kolektory
RD Košice
3x horizontálny slnečný kolektor THERMOSOLAR TS 330/M 300-litrový solárny zásobnik
Read more.
Ukotvenie horizontálnych kolektorov na plechovej krytine
RD Gelnica II
2 horizontálne kolektory THERMOSOLAR TS 330/M 200-litrový solárny bojler TATRAMAT VTS 200/3
Read more.
Solárne kolektory a potrubná trasa
RD Gelnica
2 solárne kolektory THERMOSOLAR TS 300 200-litrový solárny bojler TATRAMAT VTS 200/3
Read more.
Heat pipe
RD Košice
2x 15 vákuovaných trubíc typu Heat-pipe 300-litrový solárny zásobník AUSTRIA EMAIL
Read more.
Plochý vákuovaný kolektor
RD Malá Ida
8 vákuovaných kolektorov THERMOSOLAR TS 400 Ohrev exteriérového bazénu Ohrev TÚV v 300-litrovom bojleri
Read more.
Slnečné kolektory SCHUCO
RD Jabloň
2 ploché kolektory SCHUCO 300- litrový bojler SCHUCO
Read more.
Technológia Heat pipe
RD Malá Ida
30 heat pipe trubíc + 300-litrový zásobník OPV
Read more.
Lakoplastovaný plech
RD Ťahanovce
3 ploché kolektory THERMOSOLAR TS 300 + 300-litrový zásobník OPV
Read more.
Betónové kocky ako hmotnostná záťaž
RD Rožňava
3 štandardné kolektory THERMOSOLAR TS 300 + 300 – litrový zásobník OPV od výrobcu AUSTRIA EMAIL
Read more.
THERMOSOLAR TS 400
RD Košice
3x plochý vákuovaný kolektor THERMOSOLAR TS400 + 300 litrový zásobník TÚV
Read more.
Vyrovnávacia konštrukcia pre slnečné kolektory
RD Sečovce
3 kolektory THERMOSOLAR TS 300 s absorbérom MIROTHERM + 300-litrový zásobník OPV
Read more.
10x TS 400
RD Malá Ida
10 plochých vákuovaných slnečných kolektorov THERMOSOLAR TS 400 + zásobník TÚV a solárny ohrev bazénu
Read more.
RD Košice
8 vákuovaných kolektorov THERMOSOLAR TS 400 + 300-litrový zásobník OPV a 1000-litrový akumulačný zásobník pre podporu vykurovania  
Read more.
TS 400
RD Kráľovce
6x vákuovaný slnečný kolektor THERMOSOLAR TS 400 + zásobník OPV a ohrev bazénovej vody
Read more.
Nosná konštrukcia so záťažou proti vetru
RD Košice
3x horizontálny kolektor THERMOSOLAR TS 330/M 300- litrový solárny zásobník AUSTRIA EMAIL
Read more.
Solárne temperovanie bazénu
RD Valaliky
5x solárny kolektor THERMOSOLAR TS 300 300-litrový solárny bojler Solárne temperovanie bazénu
Read more.
Solárny ohrev bazénovej vody
Rekreačný objekt – Ružín
12x slnečný kolektor THERMOSOLAR TS 300 2x 200-litrový zásobník Ohrev bazénovej vody Celkovo 4 hydraulické okruhy
Read more.
Vákuový trubicový kolektor
RD Trebišov
2x vákuový trubicový kolektor SCHOTT ETC 16 300-litrový solárny bojler AUSTRIA EMAIL HT 300 ERMR
Read more.
Horizontálne solárne kolektory TS 330/M
RD Byster
3x horizontálny plochý kolektor THERMOSOLAR TS 330/M 300-litrový solárny zásobník
Read more.
Horizontálne kolektory TS 330/M
RD Košice
2x horizontálny kolektor THERMOSOLAR TS 330/M 200-litrový solárny zásobník TATRAMAT VTS 200/3
Read more.
RD Šuňava
3x slnečný kolektor THERMOSOLAR TS 300 inštalované na plechovej krytine 300-litrový solárny zásobník TÚV TATRAMAT VTS 300/3
Read more.
Fasádna inštalácia slnečných kolektorov
RD Košice
3 solárne kolektory THERMOSOLAR TS 300, 300-litrový solárny bojler TATRAMAT VTS300/3
Read more.
Solárne kolektory & hotel
Hotel Snina
16x plochý slnečný kolektor THERMOSOLAR TS 300 2x 1000-litrový zásobník
Read more.
RD Pezinok
3x vertikálny kolektor THERMOSOLAR TS 300, 300-litrový bivalentný zásobník AUSTRIA EMAIL
Read more.
Inštalácia na fasáde
RD Moldava
2x horizontálny solárny kolektor TS 330/M  THERMOSOLAR, 200-litrový solárny bojler TATRAMAT
Read more.
Dvojgeneračný dom – Košice
6x plochý kolektor TS 300 THERMOSOLAR, 500 litrový bivalentný solárny bojler
Read more.
RD Trebišov
2x plochý kolektor TS 300 THERMOSOLAR, 200-litrový bojler TATRAMAT VTS 200/3, prepojenie s existujúcim bojlerom.
Read more.
RD Myslava
2x plochý kolektor TS 300 THERMOSOLAR 200-litrový solárny zásobník TATRAMAT VTS 200/3
Read more.
RD Kostoľany n. Hornádom
3x kolektor TS 310 THERMOSOLAR, kolektory s absorbérom MIROTHERM, 300-litrový solárny zásobník TATRAMAT VTS 300/3
Read more.
RD Bracovce
2x kolektor TS300 THERMOSOLAR, 200-litrový bojler TATRAMAT VTS 200/3, asfaltová krytina
Read more.
RD Humenné
4x kolektor TS 300 THERMOSOLAR, 300 L solárny bojler TATRAMAT, čiastočný predohrev podlahového vykurovania.
Read more.
RD Lomnica
3x kolektor TS 300 THERMOSOLAR, 300-litrový bojler TATRAMAT
Read more.
RD Čerhov
3x plochý kolektor TS 300 THERMOSOLAR, 300-litrový bojler AUSTRIA EMAIL
Read more.
RD Košice-Šaca
8x kolektor TS 300 THERMOSOLAR, ohrev TÚV, solárny ohrev interiérového bazénu.
Read more.
RD Michalovce
Ohrev TÚV, ohrev interiérového bazénu 80 heat-pipe trubíc
Read more.
RD Košice
4x plochý kolektor TS 300 THERMOSOLAR, 300-litrový zásobník TATRAMAT, čiastočná podpora vykurovania.
Read more.
RD Košické Oľšany
3x plochý kolektor TS 300 THERMOSOLAR, 300-litrový bojler, Trasa vedená v zemnom žľabe
Read more.
TS 400
RD Krompachy – Ohrev TÚV + bazén
4x  plochý vákuový kolektor TS 400 THERMOSOLAR, ohrev TÚV, ohrev bazénovej vody
Read more.
RD Košice – Ohrev TÚV
42 vákuovaných heat pipe trubíc, 300-litrový zásobník TATRAMAT VTS 300/3 solárny regulátor aktivuje i plynový kotol
Read more.
Kolektory na pozemku
RD Kanaš – Ohrev TÚV
3x kolektor TS 300 THERMOSOLAR, 300-litrový zásobník TATRAMAT VTS 300/3 potrubné rozvody v zemnom žľabe
Read more.
Krytina Tondach
RD Humenné – Ohrev TÚV
2x kolektor TS300 THERMOSOLAR, 200-litrový solárny zásobník
Read more.
Podpery pod kolektormi
RD Košice – ohrev TÚV
3x kolektor TS 300 THERMOSOLAR, 300-litrový bojler
Read more.
Hotel, Rožňava – Ohrev TÚV
10x slnečný kolektor TS 300 THERMOSOLAR, 2x 500-litrový solárny zásobník
Read more.
RD Lomnica – Ohrev TÚV
2x horizontálny kolektor TS 330 + 200-litrový zásobník
Read more.
RD Kanaš – Solárna podpora vykurovacej sústavy
5x plochý solárny kolektor TS 300, THERMOSOLAR, 1x 600 litrový kombinovaný zásobník „tank in tank“
Read more.
RD Kanaš – Ohrev TÚV
2x vertikálny kolektor TS 300, THERMOSOLAR, 1x 200-litrový solárny bojler
Read more.
RD Vranov n. Topľou – Ohrev TÚV
2x horizontálny kolektor TS 330, THERMOSOLAR, 1x 200-litrový zásobník
Read more.
RD Vranov n. Topľou – Solárne prikurovanie
10x kolektor THERMOSOLAR, 1x 1000-litrový akumulačný zásobník
Read more.

 

Sclerotherapy erectile dysfunction Effects of low blood pressure on libido Hims vs roman Enzyte vs extenze male enhancement review Green cpm pills Sexual male performance enhancement review Normal cock size Revactin Sudden erectile dysfunction 21 years old What is better l arginine or l citrulline Do ed pills prevent you from comming Beach erection pics Low libido takes at least ten days to recharge Headaches with male enhancement pills Male enhancement maxman delay sex cream ebay Can you buy viagra in canada Erectile dysfunction coumadin Center for sexual health umich Erectile dysfunction and arvd Otc penis pills Guaranteed to cum Sukraja male enhancement Foods that increase your libido Erectile dysfunction cure tips Erectile dysfunction when masturbating Happy medication Where to buy steel rx male enhancement Super load platinum 2800 male sexual enhancement pill Vitamins blood flow Women and men sex